Matkalla kohti kestävää
kehitystä

Olemme sitoutuneet vähentämään toimintamme päästövaikutuksia. Kehittämämme teknologian avulla ihmisillä on mahdollisuus tuottaa, käyttää ja jakaa uusiutuvaa energiaa ennen näkemättömillä tavoilla. Kestävä kehitys on liiketoimintamme ydinarvo. Työskentelemme liikenteen sähköistämisen eteen, jotta voimme vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja nopeuttaa uusiutuvien energialähteiden käyttöä.

LUPAUKSEMME

Saavutamme yrityksen koko maailmanlaajuisen toiminnan päästöttömyyden kasvihuonekaasujen osalta vuoteen 2030 mennessä.

Wallboxin liiketoiminnan päästöttömyys tarkoittaa, että ilmakehään joutuvien kasvihuonekaasupäästöjen määrä on sama kuin liiketoiminnalla vähennetty määrä.


”Kestävä kehitys on Wallboxin koko toiminnan perusta, sillä tiedämme, että ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ongelma. Maailmanlaajuisesti toimivana yrityksenä haluamme näyttää esimerkkiä muille”,

sanoo Enric Asunción, toimitusjohtaja ja Wallboxin toinen perustaja.

Wallbox on laatinut kolmivaiheisen suunnitelman
tämän kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamiseksi:

To achieve this ambitious target the company has outlined a three-phase plan:

Tähänastiset saavutukset

Olemme jo tehneet merkittäviä muutoksia, jotka vähentävät merkittävästi yrityksemme ympäristövaikutuksia.

Otimme käyttöön älykkään Sirius-energianhallintajärjestelmän Barcelonan pääkonttorissamme.

Sirius optimoi aurinkopaneelien, sähköverkon ja autokannan akkujen tuottaman kokonaisenergian. Järjestelmän käyttöönoton seurauksena olemme lisänneet uusiutuvan energian käyttöä 20 prosenttia ja vähentäneet riippuvuutta sähköverkosta 50 prosenttia.

Asensimme pääkonttorimme katolle 128 aurinkopaneelia, ja asennamme niitä vielä 2 500 lisää uuteen tuotantolaitokseemme ja pysäköintialueille.

Aurinkoenergia on ilmastoystävällistä, sillä se ei aiheuta kasvihuonepäästöjä. Näiden toimenpiteiden avulla olemme vähentäneet pääkonttorimme CO2-päästöjä 18 prosenttia. Päätuotantolaitoksen arvioidut päästövähennykset ovat 7 500 tonnia hiilidioksidia seuraavien 25 vuoden aikana pelkästään aurinkopaneelien ansiosta.

191,000+

Wallbox-laturit yli

126,5

Ladattu sähkö

810 Miljoonaa

Sähköautoilla ajetut kilometrit

*Voimanlähteenä Wallbox-laturi

57 Miljoonaa

Säästetty polttoaine

105,460

CO2 - päästövähennys

Tämän tärkeän tavoitteen saavuttaminen on osa ympäristövastuullista liiketoimintastrategiaa. Strategia on seurausta yhtiön ensimmäisen ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja vastuullisen hallintotavan raportista, joka julkistettiin New Yorkin pörssiin listautumisen jälkeen.

Voit ladata ensimmäisen yritysvastuuraporttimme TÄÄLTÄ.

Other important milestones achieved by incorporating a circular economy as part of our day-to-day.

Muita tärkeitä virstanpylväitä saavutetaan ottamalla kiertotalous osaksi jokapäiväistä toimintaa.

  • Rakennamme pääkonttorimme rakennusteollisuuden kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Käyttämällä elinkaarisertifioituja tai ‑hyväksyttyjä materiaaleja asetamme etusijalle ympäristöä kuormittamattomat ja kierrätettävät materiaalit. Siten varmistamme omalta osaltamme sekä työntekijöidemme että planeettamme terveyden.

  • Kaikkien latureiden pakkausmateriaali on vaihdettu kierrätettyyn, FSC-sertifioituun ja kokonaan uudelleen kierrätettävään pahviin.
imgsupport-1_1
imgsupport-1

Otros hitos importantes conseguidos al incorporar la economía circular como parte de nuestro día a día.

  • Construimos nuestra sede utilizando una metodología de «construcción circular». Mediante el uso de materiales certificados o validados de la cuna a la cuna, damos prioridad a los materiales ecológicos y reciclables para garantizar tanto la salud de nuestros empleados como la de nuestro planeta.

  • Cambiamos el embalaje de todos nuestros cargadores por cartón reciclado, FSC y totalmente reciclable.

We look at the big impacts but also pay attention to details

imgsupport-2_1

Keskitymme suuriin asioihin, mutta kiinnitämme huomiota myös yksityiskohtiin

  • Teetimme tutkimuksen painomusteiden käytöstä, jonka tulosten perusteella otamme vaiheittain käyttöön ympäristöystävälliset vesipohjaiset painomusteet. Ne eivät sisällä haitallisia kemikaaleja ja kuormittavat ympäristöä 20 % vähemmän tavalliseen musteeseen verrattuna.
  • Wallbox on myös vaihtanut yrityksen viestilaput levästä valmistettuun paperiin, mikä tekee normaalin paperin valmistuksessa tarvittavien saastuttavien tuotteiden käytöstä tarpeetonta