VERKOOP EN TERUGBETALING

1. Reikwijdte van de overeenkomst

WALL BOX CHARGERS, S.L (hierna: "WALLBOX"), is een vennootschap bedrijf, met N.I.F. [Spaans belastingnummer] B66542903, met maatschappelijke zetel te Calle Josep Ros I Ros, número 21A, de Sant Andreu de la Barca, postcode 08740, Barcelona, Spanje, en e-mailadres: [email protected]. De vennootschap is naar behoren is geregistreerd in het handelsregister van Barcelona, band 44872, folio 59, Algemene afdeling, bladnr. B469977, registratie 1. WALLBOX is de eigenaar van een Service die zich richt op de exploitatie van slimme oplaadapparaten voor elektrische voertuigen, waaronder de verkoop van de apparaten "WALLBOX PULSAR", "WALLBOX COPPER" en "WALLBOX COMMANDER", evenals andere laadapparatuur (hierna: de "Apparaten") en andere producten die zij kan verkopen (hierna en samen met de Apparaten: de "Producten"). Deze verkoopvoorwaarden ("Algemene Verkoopvoorwaarden") zijn bindend voor eenieder (hierna: de "Gebruiker") bij de aankoop van de Producten die voor de verkoop beschikbaar worden gesteld via het platform voor elektronische handel (hierna: "Online Winkel of Winkel") op de website die overeenkomt met de domeinnaam www.wallbox.com (hierna de "Website") en via andere vormen van rechtstreekse verkoop. De aanschaf van de Producten houdt de aanvaarding in van deze Algemene Verkoopvoorwaarden door de Gebruiker.

 

2. Online kopen bij Wallbox

 

2.1. De aankoop van de Producten vereist dat de Gebruiker zich eerst registreert via een e-mailadres. De registratie en formalisering van de aankoop van de Producten houdt aanvaarding in van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, en van de kenmerken van dergelijke Producten.

2.2. De verkoop is uitsluitend bedoeld voor Gebruikers van 16 jaar en ouder met de volledige bekwaamheid een contract aan te gaan voor de Service. De aankoop van Producten is ten strengste verboden voor Gebruikers die niet aan deze eis voldoen.

 

2.3. De prijzen van de Producten die in de Winkel zijn gepubliceerd, zijn de verkoopprijzen voor consumenten. Ze zijn geldig voor de duur van hun publicatie. De prijzen worden uitgedrukt in Euro's (€) of de lokale valuta die van toepassing kan zijn op de plaats van aankoop, en omvatten de overeenkomstige huidige indirecte belastingen, tenzij een ander fiscaal regime moet worden toegepast als gevolg van wettelijke bepalingen. (Zie artikel 8.2).

 

2.4. Elke voltooide bestelling wordt opgevat als aanvaarding van de prijs en de kenmerken van het te koop aangeboden Product. WALLBOX verbindt zich ertoe de Gebruiker het gekochte Product te verstrekken en aan te bieden, in overeenstemming met de beschikbaarheid van de voorraad. In het geval van het formaliseren van de aankoop van een Product dat niet beschikbaar is, verbindt WALLBOX zich ertoe de Gebruiker zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de onbeschikbaarheid daarvan, de bestelling te annuleren en onmiddellijk de overeenkomstige betaling terug te betalen.

3. Betaalmethodes voor online aankopen

3.1. WALLBOX aanvaardt alleen de volgende betaalmethodes: creditcard, PayPal, Aplazame of bankoverschrijving, waarbij de betalingsgegevens van de Gebruiker voor dit doel worden opgevraagd. Het is niet toegestaan om gegevens of betaalinstrumenten te gebruiken die eigendom zijn van derden.

 

3.2. WALLBOX implementeert de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid en veiligheid te waarborgen van de gegevens die nodig zijn voor betalingen die via de Website worden verzonden, en maakt gebruik van een beveiligd betalingssysteem (SSL, "Secure Socket Layer").

 

3.3. Zodra de betaling is gedaan en bevestigd, toont de Winkel aan de Gebruiker een bevestiging dat het aankoopproces met succes is voltooid. Daarnaast zullen Gebruikers zodra hun bestelling is verzonden een bevestigingsmail ontvangen met een indicatie van de verwachte leverdatum.

 

4. Productverzendingen

 

4.1. Online verkoop: Voor landen waar zendingen door WALLBOX worden aangeboden, worden de verzendkosten opgenomen in de productprijs die in de Online Winkel is gepubliceerd. WALLBOX verzendt Producten naar de volgende landen: Spanje, Duitsland, Andorra, Oostenrijk, België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, het Verenigd Koninkrijk.

 

4.2. In het geval dat de Gebruiker niet in een van de bovengenoemde landen verblijft, moet de Gebruiker contact opnemen met WALLBOX om de mogelijkheden te bepalen hoe de Producten naar de woonplaats van de Gebruiker kunnen worden gestuurd.

 

4.3. WALLBOX kan de bestelling leveren binnen zeven (7) werkdagen vanaf de datum van uw bestelling, behalve in geval van overmacht. De levering wordt verricht op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, waarbij WALLBOX alleen verantwoordelijk is voor de bezorgopties die in de Winkel worden aangeboden.

 

4.4. De Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor het controleren of de producten in goede staat zijn bij aflevering en zal deze accepteren door te ondertekenen. Als de Gebruiker ziet dat de zending kan zijn geopend of gemanipuleerd, dient de Gebruiker de goederen niet te accepteren en moet hij onmiddellijk contact opnemen met WALLBOX.

 

4.5. De hier vastgelegde verzendingsvoorwaarden zijn van toepassing op zowel Wallbox productzendingen uit de online verkoop als op zendingen uit andere verkoopmethoden.

 

5. Garantie

 

5.1. Wallbox geeft een garantie voor zijn producten tegen alle materiaal-en fabricagefouten gedurende een periode van twee jaar vanaf de datum van aankoop. In deze periode zal Wallbox, naar eigen goeddunken, elk defect product repareren of vervangen zonder bijkomende kosten voor de klant voor alle WALLBOX-producten die de Gebruiker rechtstreeks van WALLBOX heeft gekocht. Als de Gebruiker het product heeft aangeschaft bij een andere distributeur/verkoper dan Wallbox, dient de Gebruiker contact op te nemen met die distributeur/verkoper om de garantie te beheren.

 

5.2. Vervangende producten of gerepareerde onderdelen hebben een garantie die betrekking heeft op de resterende looptijd van de initiële garantie of zes maanden, naargelang welke periode langer is. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op gebreken als gevolg van ongevallen, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud of normale slijtage. Vervanging of toevoeging van enig onderdeel door de klant zal worden opgevat als onjuist gebruik.

 

5.3. Behoudens voor zover bepaald in de toepasselijke wetgeving, sluiten de voorwaarden van deze beperkte garantie de verplichte wettelijke rechten met betrekking tot de aankoop van het product niet uit, noch beperken of wijzigen ze deze. Ze vormen er een aanvulling op. Als u van mening bent dat uw product defect is, neem dan contact op met de verkoper van het Wallbox-product om het adres te verkrijgen waarnaar de machine moet worden verzonden of moet worden gebracht voor reparatie.

 

6. Herroepingsrecht: teruggave, vervanging en terugbetaling

 

6.1. Met betrekking tot producten die rechtstreeks door Gebruikers van WALLBOX worden aangeschaft, hebben Gebruikers een periode van veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van het product om hun herroepingsrecht uit te oefenen en de producten te retourneren zonder dat er redenen voor het uitoefenen van een dergelijke herroeping hoeven te worden gegeven; alsmede om ze om te ruilen voor een ander Product van WALLBOX. Na te hebben geverifieerd of het Product waarvan de Gebruiker heeft verzocht om het te retourneren, in perfecte staat is, zullen we de terugbetaling verwerken met dezelfde betaalmethode die is gebruikt voor de aankoop. De volgende bedragen worden afgetrokken van het totaalbedrag: (i) verzendkosten (II) loonkosten voor de gekwalificeerde installateur om de lader te verwijderen. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan 20% van de verkoopprijs. Als de Gebruiker het product van een andere distributeur/verkoper dan WALLBOX heeft gekocht, dient de Gebruiker contact op te nemen met die distributeur/verkoper om de retournering, vervanging en restitutie te beheren.

 

6.2. Vervanging of retournering van de Producten die de Gebruiker rechtstreeks heeft gekocht bij WALLBOX, moet door de Gebruiker worden aangevraagd, door schriftelijk contact op te nemen met de klantenservice van WALLBOX via het e-mailadres: [email protected]. Als de Gebruiker het product van een andere distributeur/verkoper dan WALLBOX heeft gekocht, moet de Gebruiker contact opnemen met die distributeur/verkoper om de retournering, vervanging en restitutie te beheren.

 

6.3. De vervangingen en retourneringen naar WALLBOX voor Producten die door de Gebruiker rechtstreeks zijn gekocht, zullen worden gemaakt met behulp van de diensten voor goederentransport die zijn gecontracteerd door WALLBOX en die zijn gebruikt voor de eerste verzending aan de Gebruiker. WALLBOX is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging en/of verslechtering van de Producten in het geval dat de Gebruiker een andere verzenddienst dan de door WALLBOX gecontracteerde diensten aanstelt. Daarnaast zal WALLBOX in dergelijke gevallen zich het recht voorbehouden om de prijs van het Product niet terug te betalen, of om het gevraagde Product opnieuw te verzenden als vervangend Product. Als de Gebruiker het Product van een andere distributeur/verkoper dan WALLBOX heeft gekocht, dient de Gebruiker contact op te nemen met die distributeur/verkoper om de retournering, vervanging en restitutie te beheren.

 

6.4. De Producten dienen door de Gebruiker in perfecte staat, volledig nieuw, ongebruikt en in de originele verpakking te worden geretourneerd. WALLBOX behoudt zich het recht voor om de retournering of vervanging van het Product niet te accepteren als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan.

 

6.5. Alleen wanneer de WALLBOX-producten door de Gebruiker rechtstreeks van WALLBOX worden aangekocht en geschikt zijn om te worden teruggezonden, zal WALLBOX, volgens de hierboven vermelde voorwaarden, op grond van het recht op herroeping van de Gebruiker, het aankoopbedrag binnen een termijn van maximaal veertien (14) dagen aan de Gebruiker terugbetalen, gerekend vanaf de datum waarop de retouraanvraag van de Gebruiker is ontvangen. De restitutie wordt verricht met behulp van dezelfde betaalmethode waarvan de Gebruiker gebruikmaakte toen het Product rechtstreeks bij WALLBOX werd aangeschaft. De bedragen die kunnen corresponderen met de verzendkosten voor de retourzending en, in voorkomend geval, de loonkosten in overeenstemming met artikel 6.1, zullen worden afgetrokken van het terug te betalen bedrag.

 

6.6. In geval van vervanging van een WALLBOX-product dat door de Gebruiker rechtstreeks bij WALLBOX is aangekocht, zal WALLBOX binnen een termijn van maximaal veertien (14) kalenderdagen opdracht geven voor de vervanging en verzending van het nieuwe Product, gerekend vanaf de datum waarop het door de Gebruiker verzonden Product voor retourzending is ontvangen. De verzending van het nieuwe Product geschiedt via de bezorgdienst die voor de initiële aankoop is gebruikt. In het geval dat het nieuwe Product duurder is dan het aanvankelijk gevraagde, moet de Gebruiker het verschil betalen via de betaalmethode die wordt aangegeven door de klantenservice van WALLBOX. In het geval dat het nieuwe Product goedkoper is, zal WALLBOX een restitutie verlenen via de betaalmethode die is gebruikt voor de initiële aankoop of die zij het meest geschikt acht, en wel binnen een termijn van maximaal veertien (14) kalenderdagen vanaf het moment dat het te vervangen product is ontvangen. Als de Gebruiker het Product van een andere distributeur/verkoper dan WALLBOX heeft gekocht, moet de Gebruiker contact opnemen met die distributeur/verkoper om de retournering, vervanging en restitutie te beheren.

 

6.7. Alleen voor Producten die rechtstreeks bij WALLBOX zijn aangekocht, waarbij naast de lader ook de installatie van deze lader contractueel is overeengekomen met WALLBOX, en alleen in gevallen waarin er een verzoek is om een Product te retourneren of te vervangen omdat het defect is, met andere woorden, in het toepassingsgebied van de garantie, zullen de kosten van dergelijke procedures kosteloos zijn voor de Gebruiker. In geval van vervanging zal WALLBOX een vervangend Product met soortgelijke garantie leveren. De vervanging houdt geen verlenging in van de garantieperiode van twee jaar. Deze zal in ieder geval worden berekend vanaf de effectieve aankoopdatum van het oorspronkelijke Product.

6.8. Bij wijze van voorbeeld en zonder beperking aanvaardt WALLBOX in de volgende gevallen geen retournering of vervanging van het Product: - Als gevolg van schade en defecten veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het Product. - Als gevolg van schade en defecten veroorzaakt door de blootstelling van het Product aan omstandigheden in de omgeving die niet geschikt zijn voor het gebruik ervan. - Als gevolg van schade en defecten veroorzaakt door een verkeerde installatie door een niet-gecertificeerde installateur. - Als gevolg van schade veroorzaakt door vandalisme, slecht weer, of als gevolg van het eigen elektrische netwerk van de Gebruiker. Als de Gebruiker het product van een andere distributeur/verkoper dan WALLBOX heeft gekocht, dient de Gebruiker contact op te nemen met die distributeur/verkoper om de retournering, vervanging en restitutie te beheren. Indien de Gebruiker voor de installatie van het Product een ander bedrijf dan WALLBOX heeft aangesteld, zal WALLBOX geen kosten dragen die verband houden met de arbeid die nodig is voor het verwijderen van het Product, ook als de verwijdering van dit Product plaatsvindt onder toepassing van de garantie.

 

7. Aansprakelijkheid

 

7.1. WALLBOX is niet aansprakelijk voor eventuele minimale verschillen of onnauwkeurigheden die de Gebruiker kan opmerken met betrekking tot de Producten of hun presentatie in de Winkel, en met name als gevolg van problemen bij het bekijken van de Website, de kwaliteit van weergave op de foto’s, problemen met de browser die wordt gebruikt door de Gebruiker of vergelijkbare problemen. WALLBOX zorgt ervoor dat alle nodige maatregelen worden ingezet om de Gebruiker een getrouw beeld te geven van de Producten die worden verkocht.

 

7.2. WALLBOX zal met uiterste zorgvuldigheid handelen om de Producten in de verkoop beschikbaar te kunnen stellen aan de transportonderneming. WALLBOX is niet verantwoordelijk voor eventuele nadelige voorvallen of schade die voortvloeien uit het transport, met inbegrip van, maar niet beperkt tot stakingen, verkeersopstoppingen of ongevallen bij het vervoer die kunnen resulteren in vertraging, verlies of diefstal van het Product dat is gekozen door de Gebruiker.

 

7.3. WALLBOX gebruikt alle middelen die tot haar beschikking staan om ervoor te zorgen dat zij het selectie-, betalings-en verzendproces in de Winkel kan uitvoeren. WALLBOX is echter niet aansprakelijk voor toevallige oorzaken, overmacht, onderhoud van de Website of andere, soortgelijke redenen waarvoor zij niet verantwoordelijk is en die verhinderen dat de Winkel naar behoren functioneert.

 

7.4. WALLBOX is niet aansprakelijk voor het gebruik, de verslechtering of slijtage van de Producten door het gebruik ervan door de Gebruikers. Zij is evenmin aansprakelijk ten opzichte van de Gebruikers voor de teruggave van Producten die niet in de Winkel worden verkocht.

 

8. Voorbehoud van rechten

 

8.1. WALLBOX behoudt zich het recht om bestellingen van Gebruikers zonder opgave van redenen te weigeren. Zij behoudt zich ook het recht voor om bestellingen te weigeren die zijn geplaatst door Gebruikers met wie er eerder conflicten zijn geweest in verband met de betaling van de prijs voor de Producten.

 

8.2. WALLBOX kan de prijzen van de Producten op elk moment wijzigen en deze gewijzigde prijzen in de Winkel publiceren. In ieder geval komt de aankoopprijs van de Producten overeen met de prijs die is gepubliceerd op het moment dat het Product wordt geselecteerd en de Gebruiker bevestigt de transactie.

 

8.3. WALLBOX behoudt zich het recht voor om de door de Gebruiker verstrekte persoonsgegevens te verifiëren en de maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht om te verifiëren of de Gebruiker de eigenaar is van de documenten, betaalkaarten en andere gebruikte betaalmethoden. De verificatie kan bestaan uit het opvragen van een identiteitsbewijs, adres en/of bankdocumenten van de Gebruiker. Als de gebruiker niet binnen twee (2) dagen na het verzoek reageert op een dergelijk verzoek, wordt het aankoopverzoek automatisch geannuleerd, zonder de mogelijkheid van een claim.

 

8.4. WALLBOX heeft het recht om Gebruikers te verwijderen die misbruik maken van de Winkel, frauduleuze handelingen uitvoeren of andere Gebruikers schaden. WALLBOX verklaart dat zij de nodige technologische mechanismen en ondersteuning heeft ingeschakeld om mogelijke frauduleuze, afwijkende of opzettelijke acties op te sporen die zijn gericht op het veranderen van de manier waarop de Winkel normaal werkt.

 

8.5. WALLBOX behoudt zich het recht voor om deze Algemene Verkoopvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om ze elke keer te lezen als hij een contract sluit voor en/of gebruik maakt van de services die via de Store worden aangeboden. In ieder geval, alvorens de aankoopprocedure te accepteren, dient de Gebruiker de Algemene Verkoopvoorwaarden te accepteren die op dat moment van kracht zijn, en waartoe hij altijd van tevoren toegang zal hebben.

 

9. Inhoud

9.1. De informatie, inhoud en gegevens van welke aard dan ook op de pagina's van de Winkel, Website en promotionele campagnes van WALLBOX worden voorafgaand aan publicatie gecontroleerd. WALLBOX verklaart dat het niet mogelijk is te garanderen dat de inhoud volledig vrij is van fouten, gebreken in de samenstelling en soortgelijke problemen. Daarom raadt WALLBOX Gebruikers aan veel aandacht te besteden aan mogelijke updates of rectificaties die zijn toegevoegd aan de Winkel en/of de Website, alsook aan het bevestigen van de gegevens die van essentieel belang zijn, en in geen geval beslissingen te nemen die uitsluitend of voornamelijk gebaseerd zijn op de informatie of promotionele campagnes die op websites van derden zijn gepubliceerd.

 

9.2. Alle informatie die door WALLBOX wordt gepubliceerd op een advertentieplatform, hetzij die van haarzelf, hetzij die van derden, en in het bijzonder op banners, in e-mailberichten of met gebruikmaking van andere elektronische middelen die typografische fouten bevatten, zal zonder waarde zijn. In geval van twijfel, is het raadzaam dat Gebruikers de commerciële informatie bevestigen via de persoonlijke kanalen van WALLBOX.

 

10. Links op de pagina

10.1. WALLBOX is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enige inhoud, commerciële activiteiten, producten of diensten die kunnen zijn weergegeven op banners en elektronische links, direct of indirect, in de Winkel en/of op de Website.

 

10.2. De aanwezigheid van banners en links op de Website is alleen voor informatieve doeleinden en in geen geval vormen ze een voorstel, uitnodiging of aanbeveling voor Gebruikers. Deze banners en links betekenen niet dat er een relatie bestaat tussen WALLBOX en de eigenaren van de pagina's die via hen toegankelijk zijn. WALLBOX kan op elk moment eenzijdig banners of links verwijderen die op de Website verschijnen.

 

11. Jurisdictie en toepasselijk recht

 

11.1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zullen worden beheerst in overeenstemming met de bepalingen van het Spaanse recht, onverminderd de mogelijk toepasselijke wettelijke voorschriften die zijn aangenomen voor de bescherming van consumenten en gebruikers.

 

11.2. In geval van geschillen die voortvloeien uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden, doen de partijen uitdrukkelijk afstand van elke andere locatie of jurisdictie waar zij recht op hebben, en gaan zij ermee akkoord zich te onderwerpen aan de gerechtshoven en rechtbanken van Barcelona.