Onze reis naar
duurzaamheid

Wij zetten ons in om onze impact op het klimaat te verminderen. Via onze technologie stellen we mensen in staat om hernieuwbare energie te creëren, te gebruiken en te delen op manieren die ze zich nooit hadden kunnen voorstellen. Duurzaamheid staat centraal in ons bedrijf en we streven ernaar om de elektrificatie van mobiliteit mogelijk te maken om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te versnellen.

ONZE DOELSTELLING

Tegen 2030 een bedrijfsbrede netto-nul-uitstoot van broeikasgassen (BKG) bereiken over onze wereldwijde voetafdruk.

Als Wallbox netto-nul wordt, betekent dit dat de hoeveelheid uitstoot van broeikasgassen die we in de atmosfeer brengen, gelijk is aan de hoeveelheid die we eruit halen.


'Duurzaamheid is een drijvende kracht achter alles wat we bij Wallbox doen en klimaatverandering is een wereldwijd probleem. Als wereldwijd bedrijf voelen we ons geroepen om het goede voorbeeld te geven'

zegt Enric Asunción, CEO en mede-oprichter van Wallbox.

Om dit ambitieuze doel te bereiken heeft het bedrijf een driefasenplan opgesteld:

To achieve this ambitious target the company has outlined a three-phase plan:

Onze maatregelen tot dusver

We hebben al belangrijke verbeteringen aangebracht op een aantal gebieden om onze impact op het milieu aanzienlijk te verminderen.

Implementatie van Sirius, een intelligent energiebeheersysteem op ons hoofdkantoor in Barcelona.

Sirius optimaliseert de combinatie van energie opgewekt door onze zonnepanelen, het net en de accu's van ons wagenpark. Als gevolg van de implementatie ervan hebben we ons gebruik van hernieuwbare energie met 20% verhoogd en de afhankelijkheid van ons net met 50% verlaagd.

We hebben 128 zonnepanelen op het dak van ons hoofdkantoor geïnstalleerd en zullen er nog 2.500 installeren voor onze nieuwe fabriek en parkeerplaats.

Zonne-energie is klimaatvriendelijk, omdat het geen broeikasgassen uitstoot. Dankzij deze maatregel hebben we 18% van de CO2-uitstoot van ons hoofdkantoor kunnen verminderen. Onze belangrijkste productiefaciliteit verwacht de komende 25 jaar 7.500 ton minder CO2 uit te stoten alleen al dankzij onze zonnepanelen.

191,000+

Aantal
Wallbox-laders

126,5

GWh geladen

810
Miljoen

Kilometers gereden door
elektrische auto's

*Aangedreven door Wallbox-laders

57
Miljoen

Liters brandstof vermeden

105,460

Ton CO2 vermeden

Het bereiken van dit belangrijke doel maakt deel uit van onze ESG-strategie, die volgt op de publicatie van het eerste milieu-, sociale en bestuursrapport van het bedrijf sinds de notering aan de New York Stock Exchange.

Het inaugurele ESG-rapport kunt u HIER downloaden.

Other important milestones achieved by incorporating a circular economy as part of our day-to-day.

Andere belangrijke mijlpalen bereikt door de implementatie van een circulaire economie in onze dagelijkse praktijk.

  • We bouwen ons hoofdkantoor met behulp van een 'circulaire constructie'-methodologie. Door cradle-to-cradle gecertificeerde of gevalideerde materialen te gebruiken, geven we prioriteit aan groene en recyclebare materialen om zowel de gezondheid van onze medewerkers als onze planeet te waarborgen.

  • De verpakking van al onze laders is veranderd naar gerecycled, FSC en volledig recyclebaar karton.
imgsupport-1_1
imgsupport-1

Otros hitos importantes conseguidos al incorporar la economía circular como parte de nuestro día a día.

  • Construimos nuestra sede utilizando una metodología de «construcción circular». Mediante el uso de materiales certificados o validados de la cuna a la cuna, damos prioridad a los materiales ecológicos y reciclables para garantizar tanto la salud de nuestros empleados como la de nuestro planeta.

  • Cambiamos el embalaje de todos nuestros cargadores por cartón reciclado, FSC y totalmente reciclable.

We look at the big impacts but also pay attention to details

imgsupport-2_1

We kijken naar de grote impact, maar letten ook op details.

  • We hebben een onderzoek naar inkt uitgevoerd dat heeft geleid tot een overschakeling naar het gebruik van milieuvriendelijke inkt op waterbasis. Deze inkt maakt geen gebruik van chemicaliën en is 20% minder vervuilend dan normale inkt.
  • Het bedrijf heeft zijn welkomstbriefpapier vervangen door algenpapier, waardoor het gebruik van vervuilende producten uit de reguliere papierproductie wordt vermeden.