Vær reise mot bærekraft

Vi har forpliktet oss til å redusere vår påvirkning på klimaet. Gjennom teknologien vår styrker vi mennesker til å lage, bruke og dele fornybar energi på uante måter. Bærekraft er selve kjernen i forretningen vår og vi streber etter å gjøre det mulig med elektrifisering av mobilitet for å redusere vår avhengighet av drivstoff og øke bruken av fornybar energi.

Vår forpliktelse

Oppnå nullutslipp av klimagasser i hele selskapet for vårt globale klimaavtrykk innen 2030.

For at Wallbox skal bli et nullutslippsselskap må mengden drivhusgasser vi slipper ut i atmosfæren være det samme som vi fjerner.


«Bærekraft er drivkraften bak alt vi gjør hos Wallbox, og klimaendring er et globalt problem. Som et globalt selskap føler vi oss forpliktet til å være et godt forbilde», .

sier Enric Asunción, konsernsjef og medgrunnlegger av Wallbox

For å oppnå dette ambisiøse målet, 
har selskapet laget en plan med tre faser:

To achieve this ambitious target the company has outlined a three-phase plan:

Våre handlinger så langt

Vi har allerede gjort viktige forbedringer på en rekke områder for å redusere klimapåvirkningen vår betraktelig.

Implementert Sirius, et intelligent energistyringssystem på hovedkontoret i Barcelona. 

Sirius optimaliserer kombinasjonen av energi som skapes av solcellepanelene, nettet og batteriene til vår kjøretøysflåte. Som et resultat av denne implementeringen har vi økt bruken av fornybar energi med 20 % og redusert avhengigheten av nettet med 50 %.

Vi installerte 128 solcellepaneler på taket av hovedkontoret og vil installere 2500 flere i vårt nye produksjonsanlegg og parkeringsplass. 

Solenergi er klimavennlig og slipper ikke ut klimagasser. Vi har dermed redusert CO2-utslippene fra hovedkontoret med 18 %. Vi forventer å redusere utslippene på hovedanlegget vårt med 7500 tonn CO2 de neste 25 årene, alt takket være solcellepanelene våre.

191,000+

Antallet Wallbox-ladere

126,5

GWh-ladet

810 millioner

SKm kjørt av elbiler

*Drives av Wallbox-ladere

57 millioner

Liter drivstoff unngått 

105 460 tonn

Tonn CO2 unngått 

Å oppnå dette viktige målet er del av vår ESG-strategi, som kommer i etterkant av selskapets første miljø-, sosial- og styringsrapport siden oppføringen på New York-børsen.

Du kan laste ned den første ESG-rapporten HER.

Other important milestones achieved by incorporating a circular economy as part of our day-to-day.

Andre viktige milepæler som er oppnådd ved å integrere en sirkulær økonomi som del av hverdagen.

  • Vi bygger hovedkvarteret basert på metoden «sirkulær bygging». Ved å bruke cradle-to-cradle-sertifiserte eller -validerte materialer, prioriterer vi grønne og resirkulerbare materialer for å sikre helsen til våre ansatte og jorda vår.

  • Byttet innpakningen for alle laderne til resirkulert FSC, og hundre prosent resirkulerbar papp.
imgsupport-1_1
imgsupport-1

Otros hitos importantes conseguidos al incorporar la economía circular como parte de nuestro día a día.

  • Construimos nuestra sede utilizando una metodología de «construcción circular». Mediante el uso de materiales certificados o validados de la cuna a la cuna, damos prioridad a los materiales ecológicos y reciclables para garantizar tanto la salud de nuestros empleados como la de nuestro planeta.

  • Cambiamos el embalaje de todos nuestros cargadores por cartón reciclado, FSC y totalmente reciclable.

We look at the big impacts but also pay attention to details

imgsupport-2_1

Vi ser på de store påvirkningene, men har også fokus på detaljene

  • Vi utførte en undersøkelse om blekk som inneholder bli for å bytte til økologisk, vannbasert blekk. De bruker ikke kjemikalier og er 20 % mindre forurensende enn normalt blekk.
  • Selskapet har endret brevpapiret til algepapir, noe som unngår bruken av forurensende produkter fra vanlig papirproduksjon.