Vår hållbarhetsresa

Vi är fast beslutna att minska vår klimatpåverkan. Med vår teknik ger vi människor möjlighet att skapa, använda och dela förnybar energi på helt nya sätt. Hållbarhet är en central del av vår verksamhet och vi ser mobil elektrifiering som ett sätt att bli mindre beroende av fossila bränslen och att snabbare ställa om till förnybar energi.

VÅRT MÅL

Att uppnå organisationsomfattande nettonollutsläpp av växthusgaser (GHG) sett till vårt globala fotavtryck senast 2030.

Att nå nettonollutsläpp innebär för Wallbox del att vi inte ska släppa ut mer växthusgaser än vad som kan tas upp av atmosfären.


”Hållbarhet är en drivkraft i allt vi gör på Wallbox, och klimatförändringen är en global utmaning. Som globalt företag har vi ett ansvar att föregå med gott exempel”,

säger Enric Asunción, VD och medgrundare av Wallbox.

För att nå detta ambitiösa mål har företaget tagit fram en plan i tre faser:

To achieve this ambitious target the company has outlined a three-phase plan:

Vad vi gjort hittills

Vi har redan genomfört betydande förändringar inom flera områden för att minimera vår miljöpåverkan.

Vi har implementerat Sirius, ett intelligent energistyrningssystem, på vårt huvudkontor i Barcelona.

Sirius optimerar kombinationen av energi från våra solpaneler, elnätet och batterierna i vår fordonsflotta. Tack vare denna insats har vi ökat vår användning av förnybar energi med 20% och minskat vårt beroende av elnätet med 50%.

Vi har monterat 128 solpaneler på taket till vårt huvudkontor och planerar att installera ytterligare 2 500 på vår nya tillverkningsanläggning och parkeringsplats.

Solenergi är en klimatvänlig energikälla som inte producerar växthusgaser. Med den här åtgärden har vi lyckats minska koldioxidutsläppen från vårt huvudkontor med 18 %. På vår primära tillverkningsanläggning förväntar vi oss att minska koldioxidutsläppen med 7 500 ton under de kommande 25 åren enbart tack vare våra solpaneler.

191,000+

Antal Wallbox-laddare:
över

126,5

GWh laddade

810 Miljoner

Km drivna av elbilar

* Drivna av Wallbox-laddare

57 Miljoner

Liter insparat bränsle

105,460

Ton koldioxidutsläpp som
kan undvikas

Att nå detta angelägna mål är en del av vår ESG-strategi, som togs fram efter publiceringen av företagets första rapport om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning sedan börsnoteringen på New York Stock Exchange.

Du kan ladda ned vår första ESG-rapport HÄR.

Other important milestones achieved by incorporating a circular economy as part of our day-to-day.

Andra viktiga milstolpar i övergången mot en cirkulär ekonomi i verksamheten.

  • Våra huvudkontor uppförs efter cirkulära principer. Genom att se till produktens hela livscykel (cradle-to-cradle) och använda godkända material investerar vi i förnyelsebara och gröna material för att skydda våra anställda och vår planet.

  • Alla våra laddare har fått nya förpackningar som är tillverkade i återvunnen, FSC-certifierad och helt återvinningsbar kartong.
imgsupport-1_1
imgsupport-1

Otros hitos importantes conseguidos al incorporar la economía circular como parte de nuestro día a día.

  • Construimos nuestra sede utilizando una metodología de «construcción circular». Mediante el uso de materiales certificados o validados de la cuna a la cuna, damos prioridad a los materiales ecológicos y reciclables para garantizar tanto la salud de nuestros empleados como la de nuestro planeta.

  • Cambiamos el embalaje de todos nuestros cargadores por cartón reciclado, FSC y totalmente reciclable.

We look at the big impacts but also pay attention to details

imgsupport-2_1

Vi tittar både på de stora effekterna och de små detaljerna

  • En undersökning om bläck visade på vikten av att byta till ett mer miljövänligt, vattenbaserat alternativ. Vårt nya bläck är fritt från kemikalier och avger 20 % mindre föroreningar än vanligt bläck.
  • Vi har bytt brevpapper till algpapper för att inte använda förorenande produkter från traditionell papperstillverkning.