GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. DE SERVICE EN DE EIGENAAR

WALL BOX CHARGERS, S.L. (hierna: "WALLBOX"), is een vennootschap, met CIF [Spaans ondernemingsnummer] B66542903, met maatschappelijke zetel te Calle Josep Ros I Ros, No. 21, 08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona, Spanje, en e-mailadres [email protected]. Het bedrijf is naar behoren geregistreerd in het handelsregister van Barcelona, band 44872, folio 59, algemene afdeling, bladnr. B-469977, eerste registratie.

WALLBOX is de eigenaar van een service die zich richt op de exploitatie van slimme oplaadapparatuur voor elektrische voertuigen, bestaande uit apparaten uit de groepen "PULSAR", "COPPER" en "COMMANDER", evenals andere oplaadapparatuur (hierna: de "Apparaten"), en toebehoren voor dergelijke Apparaten die zij verkoopt (hierna en gezamenlijk: de "Producten"), een slimme oplaadservice voor elektrische voertuigen via de Apparaten, omgebouwd tot oplaadpunten, en hun energiebeheer en -monitoring (hierna: de "Oplaadservice"), de website voor de domeinnamen www.wallbox.com, inclusief de versies in verschillende talen, gebruikt als een e-commerce platform (hierna: de "Website") om de Producten te kopen, de "Wallbox" mobiele applicatie (hierna: de "Applicatie"), het portaal mywallbox.com (hierna: het "Portaal"), de ondersteunings-en kennis website https://support.wallbox.com/ (hierna: "Wallbox Academy") en alle elementen die de Service mogelijk maken, met inbegrip van de front-end klantenservice, het callcenter en de troubleshooting, de technische diagnostische service, de assistentie, de onderdelenservice, installatieservice, data warehouse servers, databases, communicatieprotocollen en andere technische middelen (hierna tezamen: de "Service").

Deze Algemene Voorwaarden binden elke persoon (hierna: de "Gebruiker") die gebruik maakt van de Service met een van de methodes waarnaar wordt verwezen, waaronder het browsen op de Website. Het loutere gebruik van de Service impliceert de aanvaarding door de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. In het geval dat de Klant in overeenstemming met genoemde voorwaarden een Abonnementslicentie heeft afgesloten, zijn ook de Algemene Voorwaarden van elke overeenkomstige en ondertekende Abonnementslicentie van toepassing.

2. DEFINITIES

2.1 Gebruiker

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Service gebruikt door de Website te bezoeken, door de Producten van de Website te kopen, hetzij rechtstreeks, hetzij via geautoriseerde distributeurs, door gebruik te maken van de Apparaten voor het laden van voertuigen middels het afsluiten van het toepasselijke abonnement of door gebruik te maken van de Applicatie voor het stationeren van laadpunten en het elektrische en financiële beheer van de stroomvoorziening.

2.2 Klant

Elke Gebruiker die een contract ondertekent met WALLBOX om Producten van de Website te kopen, rechtstreeks of via geautoriseerde distributeurs, de Apparaten gebruikt na de desbetreffende Abonnementslicentie voor de Oplaadservice voor voertuigen te hebben afgesloten, of de Applicatie gebruikt voor eigen gebruik, dan wel voor meerdere Gebruikers van Laders op een door de Klant beperkte en toegestane wijze, of op openbare basis in ruil voor de betaling van een gebruiksvergoeding rechtstreeks aan de Klant.

2.3 Gebruiker van de Lader

Elke Klant die na het aanmaken van een “myWallbox”-account gebruik maakt van de Oplaadservice met behulp van de Apparaten, ongeacht of deze eigendom zijn van die Klant of van een Klant die een dergelijk gebruik heeft geautoriseerd of toestemming gegeven om het Apparaat in het openbaar te gebruiken, om het voertuig elektrisch op te laden, door het betalen van de Gebruiksvergoeding aan de Klant en middels slim beheer ervan via de Applicatie.

2.4 Apparaten

De Laadapparaten die WALLBOX produceert en op haar Website verkoopt, hetzij rechtstreeks, hetzij via erkende distributeurs, bestaande uit laders en slimme oplaadpunten voor elektrische voertuigen en alle andere apparaten en oplaadpunten die in de toekomst worden ontwikkeld en verkocht en door Klanten worden aangeschaft en gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke Abonnementslicentie.

2.5 Accessoires

De producten en diensten die een aanvulling vormen op de Apparaten die WALLBOX haar Klanten op haar Website ter beschikking stelt, hetzij door directe verkoop, hetzij via haar geautoriseerde distributeurs, met inbegrip van installatiediensten, slangen en laadkabels, en connectiviteitsoplossingen, alsmede alle andere accessoires die het kan ontwikkelen en verkopen.

2.6 Producten

Alle Apparaten en Accessoires die door WALLBOX ter beschikking worden gesteld aan haar Klanten op haar Website, hetzij door directe verkoop, hetzij via haar geautoriseerde distributeurs.

2.7 Website

De nieuwste versie van de domeinnaam (website) www.wallbox.com, inclusief alle versies die door WALLBOX zijn gepubliceerd in andere talen.

2.8 Applicatie

De nieuwste versie van de WALLBOX mobiele applicatie die beschikbaar is in App Stores, en die is bedoeld voor het gebruik door Klanten en Gebruikers van Laders, en die de oplossingen biedt voor Apparaatbeheer, heropladen en een scala aan elektrische voertuigen, en voor het beheren en beheersen van de energiekosten, laadtijden en andere functies. Als eerder een Account is aangemaakt, kunnen Klanten met de Applicatie de Apparaten beheren door Apparaten toe te voegen of te verwijderen, te organiseren, het laden in real-time te volgen en laadparameters te configureren.

2.9 Portaal

De aangepaste website voor de Klant, geleverd door WALLBOX voor slim oplaadbeheer. Als voorafgaand een account is aangemaakt, kunnen klanten via het Portaal de Apparaten beheren door Apparaten toe te voegen of te verwijderen, te organiseren, het opladen in real-time te volgen en laadparameters te configureren. Het Portaal stelt de Klant ook in staat om algemene laadstatistieken te bekijken, zowel op individueel niveau als, afhankelijk van de afgesloten Abonnementslicentie, op het niveau van de Gebruikersgroep van de Lader. Bovendien, en in overeenstemming met de afgesloten Abonnementslicentie, biedt het Portaal de mogelijkheid om meerdere Gebruikers van de Lader te beheren en te organiseren, nieuwe Gebruikers van de Lader uit te nodigen en bij subgroepen in te delen. Indien van toepassing stelt het Portaal de Klant ook in staat om de betalingen die zijn gedaan op de door de Klant gecontracteerde Apparaten te beheren, alsmede de transacties te beheren die voortvloeien uit het opladen via de Apparaten.

2.10 Account

De "myWallbox" gebruikersaccount, met registratie en gebruik die verplicht is door Klanten en Gebruikers van de Lader voor het gebruik van het Portaal en de Oplaadservice, met inbegrip van het gebruik van de Apparaten en de Applicatie. Registratie kan worden uitgevoerd via het Portaal of via de Applicatie.

2.11 Connectiviteit

De verbindingsmethode voor de Apparaten, die aan Klanten wordt verstrekt ten behoeve van het opladen. WALLBOX zorgt voor zowel een online verbinding via Ethernet, Wi-Fi, 3G/4G als een offline verbinding via Bluetooth naar de Apparaten. De verbinding kan worden gemaakt via de Applicatie, in uw Klantgebied.

2.12 Abonnementslicentie

De gebruiksmethode van de door de klant contractueel overeengekomen Oplaadservice, voor het gebruik en beheer van de Apparaten en de Applicatie, die wordt bepaald door het aantal Apparaten en afgesloten Gebruikersaccounts, evenals de mogelijkheid voor Klanten om inkomsten te genereren uit het gebruik van de Apparaten door de Gebruikers van de Lader. WALLBOX stelt verschillende Abonnementslicenties beschikbaar waarmee haar Klanten toegang kunnen krijgen tot verschillende functionaliteiten volgens de het abonnement en het contract van keuze.

2.13 Abonnementskosten

De vergoeding voor het gebruik van de Oplaadservice gekoppeld aan de afgesloten Abonnementslicentie, waarmee de Klant de Oplaadservice onder bepaalde voorwaarden, waaronder betalingsvoorwaarden, kan gebruiken. De betaling zal door de Klant aan WALLBOX worden verricht in overeenstemming met de afgesloten Abonnementslicentie. Als een van de Abonnementslicenties is middels een contract afgesloten, kan de Klant ervoor kiezen om de betaling op een maandelijkse of jaarlijkse basis te doen, of middels enige andere betaalmethode of frequentie die WALLBOX kan instellen. De factuur voor de Abonnementskosten wordt automatisch gegenereerd voor elk nieuw Apparaat dat is opgenomen in de myWallbox-account en het totaal wordt berekend op basis van de hoeveelheid gecontracteerde Apparaten.

2.14 Openbaar Opladen

Het opladen kan worden gedaan door elke Gebruiker van een Lader na identificatie door het ingestelde systeem, met behulp van de Apparaten die zijn gekocht door de Klant in het kader van de afgesloten Abonnementslicentie. Met dit systeem kan de Klant

inkomsten genereren uit het gebruik van de Oplaadservice door een Gebruiker van een Lader, door Openbaar Opladen via een openbaar toegankelijk Apparaat. Gebruikers van de Lader voeren het opladen uit en betalen met behulp van hun Applicatie, en de Klant ontvangt de met WALLBOX overeengekomen provisie daarvoor, afhankelijk van de door de Gebruiker van de Oplader geplande vergoeding, conform de ingestelde Oplaadvergoeding.

3. GEBRUIKERSREGISTRATIE

3.1 Voor toegang tot bepaalde voorzieningen van de Service is de Gebruiker verplicht om zich te registreren als Klant door het creëren van een "myWallbox" account, met uitdrukkelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. Door het aanmaken van de account kan de Klant profiteren van een slim beheer voor het opladen van elektrische voertuigen, via een gecontracteerd Apparaat of het beheer van meerdere Apparaten en Gebruikers van Opladers, afhankelijk van de keuze van de door WALLBOX aangeboden Abonnementslicentie.

3.2 Als onderdeel van het registratieproces moet de Klant voor dit doel op het Portaal of in de Applicatie bepaalde formulieren invullen. De door de Klant ingevoerde gegevens dienen nauwkeurig, waarheidsgetrouw, actueel en volledig te zijn, waarbij de Klant verantwoordelijk is voor het actueel houden ervan. De Klant garandeert dat de aan WALLBOX verstrekte informatie waarheidsgetrouw, volledig en nauwkeurig is en dat deze informatie te allen tijde actueel en correct is. De Klant moet elke wijziging van de verstrekte informatie te allen tijde melden en WALLBOX zal deze als correct beschouwen totdat het is gewijzigd.

3.3 De Klanten zijn verantwoordelijk voor het bewaren van hun wachtwoorden en nemen iedere schade op zich die kan voortvloeien uit iedere vorm van misbruik, overdracht, openbaarmaking of verlies daarvan. Toegang tot gebieden die beperkt zijn of die beperkte toegang bieden tot en/of beperkt gebruik van services via een gebruikersprofiel moet worden opgevat als ingesteld door de Gebruiker die de eigenaar is van het profiel, die in alle gevallen verantwoordelijk is voor dergelijke toegang en gebruik.

3.4 Klanten kunnen toestemming geven aan de Gebruikers van de Laders van wie zij beslissen dat zij de Oplaadservice op hun "myWallbox" account mogen gebruiken, door de hiervoor bedoelde subaccounts voor Gebruikers van Laders aan te maken. Dergelijke personen zullen tevens voor alle doeleinden worden beschouwd als Gebruikers van de Oplaadservice, en zullen onder volledige naleving van deze Algemene Voorwaarden daarvan gebruikmaken. Door deze Gebruikers van Laders toe te voegen, verbindt de Klant zich ertoe alle geautoriseerde personen aan deze Algemene Voorwaarden te onderwerpen, waarbij de Klant als enige verantwoordelijk is voor de naleving van deze voorwaarden door ieder van hen.

3.5 De Klant kan, afhankelijk van de afgesloten Abonnementslicentie, de Apparaten beschikbaar stellen aan bepaalde Gebruikers van Laders, om hun voertuigen op te laden met behulp van hun eigen "myWallbox"-accounts. In ruil daarvoor zal de Klant een provisie verkrijgen over de door de Gebruikers van de Laders vastgestelde en uitgevoerde oplaadsessies en zij zullen de Klant betalen voor het gebruik van de Oplaadservice, in overeenstemming met de financiële voorwaarden en de oplaadvergoeding die de Klant heeft ingesteld via de account van de Klant, "myWallbox". Onder de afgesloten Abonnementslicentie kunnen Klanten de Oplaadservice via hun netwerk van Apparaten beheren en uitvoeren met hun eigen ' Mywallbox'-account.

3.6 Gebruikers, Klanten en Gebruikers van Laders zijn verantwoordelijk voor hun eigen gebruik van de Service. Daarnaast verbinden Gebruikers, Klanten en Gebruikers van Laders zich ertoe om de Service en/of een van de onderdelen en/of elementen correct en adequaat te gebruiken. Op een inclusieve, maar niet beperkende manier is het de Gebruiker, de Klant en de Eindgebruiker van de Lader verboden deze te gebruiken om computervirussen op het netwerk in te voeren, gebruikersaccounts van derden te gebruiken en, in het algemeen, om activiteiten uit te voeren die onwettig, illegaal of in strijd met de openbare orde en goede trouw zijn, op straffe van ontzegging van de toegang tot de Service.

3.7 Evenzo verbinden de Gebruikers, Klanten en Gebruikers van Laders zich ertoe om te voldoen aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en andere kennisgevingen, gebruiksregels en instructies die hen worden aangeboden of voor hen toegankelijk zijn.

3.8 Minderjarigen

3.8.1 Als de Gebruiker of Klant ouder is dan 16 jaar, mag hij of zij de Service alleen contractueel afsluiten als hij of zij over de vereiste handelingsbekwaamheid beschikt om deze Algemene Voorwaarden te ondertekenen en te aanvaarden. Minderjarigen zonder de vereiste handelingsbekwaamheid kunnen de Service niet contractueel afsluiten en mogen deze alleen gebruiken onder de autorisatie en de volledige verantwoordelijkheid van de Gebruiker die het contract afsloot en die de ouder of wettelijke voogd is.

3.8.2 WALLBOX is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de Service door minderjarigen.

4. GEBRUIK VAN DE OPLAADSERVICE

4.1 Servicefuncties

4.1.1 Klanten kunnen via de Service gebruik maken van ieder Apparaat van de Service. De Apparaten zijn ontworpen om gegevens en informatie te verzamelen die gericht zijn op het optimaliseren van het oplaadbeheer voor Servicegebruikers, hoewel alleen Klanten die zijn geregistreerd in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden kunnen profiteren van het slimme oplaadbeheersysteem.

4.1.2 Om de Service te verbeteren kan WALLBOX te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving eenzijdig een onderdeel en/of element van de Service of de gebruiksvoorwaarden, technieken of het gebruik ervan wijzigen. Evenzo kunnen Klanten, om de Service te verbeteren, eventuele wijzigingen voorstellen die zij nuttig achten voor WALLBOX. Zij kunnen ook aanvullende informatie verkrijgen of iets doen met hun twijfels, klachten of voorstellen door contact op te nemen via het e-mailadres bovenaan dit document, zonder dat dit echter tot gevolg heeft dat WALLBOX enige verplichting op zich neemt.

4.2 Toegang tot de Oplaadservice via de Applicatie en het Portaal

4.2.1 WALLBOX maakt de Applicatie beschikbaar voor Klanten, zodat zij toegang hebben tot de Oplaadservice en deze kunnen gebruiken op smartphones, tablets, slimme horloges en alle andere soorten mobiele apparaten (hierna "Mobiele Apparaten" ). De Applicatie is beschikbaar om te downloaden op Android-en iOS-systemen via de passende App Store, die informatie verschaft over de Oplaadservice, inclusief de beschrijving, functionaliteit en kenmerken van de Applicatie en de technische vereisten voor de installatie en het gebruik ervan.

4.2.2 Zodra de Applicatie is gedownload of via het Portaal en, indien van toepassing, met het bijbehorende gekochte Apparaat, kunnen Gebruikers overgaan tot het registreren en aanmaken van hun "myWallbox" account met een van de Abonnementslicenties die zijn ingesteld door WALLBOX, en de instructies volgen die hen toegang geven tot de functies van de Oplaadservice waarvoor voorafgaande registratie vereist is.

4.3 De Oplaadservice contractueel afsluiten

4.3.1 De Oplaadservice wordt verleend overeenkomstig de tussen de Klant en de WALLBOX afgesloten Overeenkomsten, conform deze Algemene Voorwaarden en de financiële voorwaarden van de aangegane Abonnementslicentie. De Overeenkomst zal worden aangegaan door het accepteren en betalen van de toepasselijke Abonnementslicentie. Het aangaan van de Overeenkomst zal resulteren in een licentie voor de Klant om de Oplaadservice te gebruiken, in overeenstemming met de afgesloten abonnementslicentie, die zal worden beheerst door deze Algemene Voorwaarden.

4.3.2 WALLBOX kan binnen de door de wet vastgestelde grenzen solvabiliteitsbeoordelingen en kredietcontroles uitvoeren ten opzichte van de Klant, en kan ervoor kiezen om de Overeenkomst niet aan te gaan of, indien van toepassing, specifieke voorwaarden in te stellen voor de betreffende Klant.

4.4 Opzegging van de Abonnementslicentie

4.4.1. WALLBOX kan een Abonnementslicentie onmiddellijk opzeggen als: a) de Klant de prijs overeenkomstig de afgesloten Abonnementslicentie na opeenvolgende pogingen niet betaalt, of een betalingsverplichting wordt geschonden; b) indien de Klant zich insolvabel, failliet, in ontbinding of liquidatie verklaart; c) als een van de oplaadpunten beschadigd is.

4.5 Openbaar Opladen

4.5.1 Via de afgesloten Abonnementslicentie die deze optie omvat, biedt WALLBOX haar Klanten de levering en het beheer van een Oplaadservice via een netwerk van openbare oplaadapparaten die vrij toegankelijk zijn, en zonder de noodzaak van Klantautorisatie, voor alle Gebruikers van Laders die een actieve "myWallbox" account hebben. Via deze afgesloten Abonnementslicentie kan de Klant een terugbetaling verkrijgen of inkomsten genereren uit het laden door de Gebruikers van de Laders via het Apparatennetwerk dat hij heeft aangeschaft en beschikbaar gesteld.

4.5.2 De Klant kan de volgende Apparaten aanschaffen voor het Openbare Oplaadsysteem: COMMANDANT 2, COPPER S, COPPER SB en COPPER C, evenals alle andere Apparaten die ontwikkeld kunnen worden en die dit openbare toegangssysteem aanbieden.

4.5.3 Zodra het laden is voltooid, moet de Gebruiker van de Lader de betaling via de Applicatie verrichten. Betaling geschiedt via onverschillig welke andere betaaldienst die WALLBOX kan instellen.

4.5.4 De Klant kan de betaling en het gebruik van de Apparaten instellen, met inbegrip van de configuratie van de energiekosten en de oplaadprijs per uur. Bij het verdelen van de Oplaadvergoeding ontvangt de Klant voor elke succesvolle oplaadsessie de totale prijs die is betaald door de Gebruiker van de Lader, minus een provisie van tien procent (10%) van de totale prijs die door de Gebruiker van de Lader is betaald, vermeerderd met een vast bedrag dat door WALLBOX is bepaald.

4.5.5 WALLBOX biedt geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van een Openbaar Oplaadnetwerk dat door een Klant wordt geleverd, noch dat het goed werkt of beschikbaar is. Het gebruik van de Apparaten is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden en aan de door de Klant bepaalde voorwaarden.

4.5.6 Klanten kunnen verzoeken om een upgrade of downgrade uit te voeren op de bepalingen van de afgesloten Abonnementslicentie, zodat zij de specifieke kenmerken van elke Abonnementslicentie kunnen gebruiken, zoals het openen van een Apparaat zodat het beschikbaar is voor Openbaar Opladen, zolang zij geen inbreuk maken op de door WALLBOX ingestelde beperkingen, in termen van het aantal Gebruikers en Apparaten dat is toegevoegd aan de Account van de Klant.

4.6. Prijzen, facturering en betalingen

4.6.1 De Klant dient de bedragen te betalen die overeenkomen met de respectievelijke Abonnementslicentie die met WALLBOX is aangegaan, in overeenstemming met de vastgelegde tarieven. WALLBOX factureert elke Klant volgens de contractueel overeengekomen tarieven.

4.6.2 Alle vorderingen met betrekking tot facturen die zijn uitgegeven middels de contractueel afgesloten Abonnementslicentie, dienen per e-mail naar WALLBOX te verstuurd worden naar het adres: [email protected]

4.7. Onrechtmatig Gebruik van de Oplaadservice

4.7.1 Klanten verbinden zich ertoe de Oplaadservice niet in strijd met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden voor illegale doeleinden te gebruiken, die schadelijk zijn voor de rechten en belangen van WALLBOX of derden, of die op enigerlei wijze schade of afbreuk kunnen doen aan de imago of reputatie, of het normale gebruik of genot van de Oplaadservice in de weg staan.

4.7.2 De Klant mag de Oplaadservice uitsluitend gebruiken voor persoonlijke doeleinden en binnen de reikwijdte uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden. De Klant zal geen activiteiten ontplooien die schade kunnen toebrengen aan de Service en/of de werking en uitvoering ervan.

4.7.3 In aanvulling op het bovenstaande, zal de Klant in het bijzonder, maar zonder beperking, afzien van het gebruik van de Oplaadservice om:

4.7.4 derde partijen lastig te vallen of te storen en/of hun privacy en vertrouwelijkheid te schenden;

4.7.5 zich voor te doen als andere gebruikers of derden;

4.7.6 andere gebruikers of derden te bespioneren;

4.7.7 de locatie van andere gebruikers bekend te maken aan derden;

4.7.8 de reputatie, het imago en de integriteit van andere gebruikers of derden ondermijnen; en

4.7.9 voor reclamedoeleinden, om producten, diensten of activiteiten van zichzelf of van derden te promoten, tenzij eerder en uitdrukkelijk geautoriseerd door WALLBOX.

4.7.10 Klanten zijn niet gemachtigd om hun rechten en plichten onder deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk over te dragen, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van WALLBOX.

4.7.11 WALLBOX behoudt zich het recht voor om de toegang van de Klant te blokkeren of de account van de Klant te verwijderen, alsook om gepaste juridische stappen te nemen indien de Klant de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden schendt.

5. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

5.1 De Service, de Oplaadservice, de Website, de Applicatie en de Apparaten, alsmede alle daarin geïntegreerde componenten en/of elementen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, apparaten, technologie, broncode, ontwerpen, teksten, handelsmerken, logo's en afbeeldingen, worden beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten. WALLBOX bezit de overeenkomstige intellectuele en industriële eigendomsrechten en/of heeft de bijbehorende vergunningen of licenties voor het gebruik ervan verkregen van de derde partijen die deze bezitten. Daarom mogen de Service en alle onderdelen en/of elementen ervan, niet worden gebruikt, openbaar gecommuniceerd, gereproduceerd, gedistribueerd, getransformeerd, beschikbaar gesteld of gebruikt op een manier die een schending vormt van de Spaanse, EU- en internationale wetgeving inzake intellectuele en/of industriële eigendom, zonder daarvoor voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van WALLBOX te hebben verkregen.

5.2 WALLBOX zal ook eigenaar zijn van de intellectuele en industriële eigendomsrechten voor eventuele wijzigingen of verbeteringen van de Service, of de onderdelen en/of elementen daarvan, die voortkomen uit de ervaring met het gebruik van de Service, ook als die voortvloeien uit voorstellen en/of opmerkingen van Gebruikers.

5.3 De Gebruiker dient zich te onthouden van het omzeilen van maatregelen of instrumenten die zijn ingesteld om de intellectuele en industriële eigendomsrechten van de Service en/of een van de onderdelen en/of elementen ervan te waarborgen.

6. VEILIGHEID BIJ DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN DE SERVICE

6.1 WALLBOX verbindt zich ertoe de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen die adequaat en toereikend zijn gedurende de gehele Service, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, om de veiligheid van de persoonsgegevens van Gebruikers en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen en te voorkomen dat deze worden gemanipuleerd, beschadigd of verloren gaan.

6.2 WALLBOX is niet verplicht toezicht te houden op de aanwezigheid van virussen, wormen of andere IT-elementen die schadelijk kunnen zijn of een destructieve of schadelijke aard hebben. Het is aan de gebruiker om de juiste tools te hebben en te implementeren voor het opsporen, beschermen en verwijderen van malware of een schadelijk softwareprogramma voor de apparatuur die wordt gebruikt voor de toegang tot en het gebruik van de Service (computers of mobiele apparaten). WALLBOX is bijgevolg niet verantwoordelijk voor eventuele schade die zich kan voordoen bij de apparatuur van Gebruikers of derden als gevolg van het gebruik van de Service.

7. COOKIEBELEID

7.1 WALLBOX kan cookies gebruiken om informatie te verzamelen over het gebruik van de Service via de Website. Cookies zijn mechanismen voor het opslaan en ophalen van gegevens die zijn geïnstalleerd op de apparatuur van de Gebruiker (computers of mobiele apparaten) om de in dit beleid geformuleerde doelen mogelijk te maken en een betere browse-ervaring te bieden.

7.2 Browsen en het gebruik van de Service betekent dat Gebruikers toestemming geven voor het installeren van cookies op hun apparatuur voor de doeleinden die hierin zijn geformuleerd. Als de Gebruiker ervoor kiest om het gebruik van onze cookies niet te accepteren, kan dit betekenen dat het gebruik van de Service wordt beïnvloed, of dat bepaalde functionaliteiten niet meer werken, of zelfs dat browsen met behulp van deze Service niet mogelijk is.

Soorten en doel van de gebruikte cookies:

A) Technische cookies: stellen de Gebruiker in staat om door deze Service te browsen en de verschillende opties of aangeboden services te gebruiken, zoals het beheren van verkeers- en gegevenscommunicatie, identificatie van de sessie, toegang tot gebieden met beperkte toegang, het onthouden van de elementen die een bestelling vormen, het proces van de aankoop van een bestelling doorlopen, het invullen van een aanvraag voor registratie of deelname aan een evenement, het gebruik van beveiligingselementen tijdens het browsen, het opslaan van inhoud om video's of geluidsopnamen uit te zenden of inhoud op sociale netwerken te delen.

B) Gepersonaliseerde cookies: stellen de Gebruiker in staat om toegang te krijgen tot de Service met een aantal vooraf gedefinieerde algemene kenmerken op basis van een reeks criteria op het apparaat van de Gebruiker, zoals de taal, het type browser dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Service, de regio waar de Gebruiker zich toegang verschaft tot de Service, enz.

C) Analysecookies: worden door WALLBOX gebruikt of zijn eigendom van derden en maken het de verantwoordelijke partij mogelijk het gedrag van Gebruikers op de Website te volgen en te analyseren. De informatie die via dit type cookie wordt verzameld, wordt gebruikt bij het meten van activiteiten en het opstellen van browseprofielen voor Gebruikers op deze Websites om verbeteringen te introduceren op basis van de analyse van de gebruiksgegevens die door de Gebruikers van de Service zijn gemaakt.

D) Advertentiecookies: maken mogelijk dat de advertentieruimten die in de Service kunnen zijn opgenomen, effectief worden beheerd, inclusief het verkrijgen van browseprofielen waarmee informatie over het gedrag van Gebruikers kan worden verkregen. Zij zorgen ervoor dat de reclame-inhoud zodanig kan worden aangepast dat deze relevant is voor de gebruiker.

Cookie-instellingen:

Tijdens het browsen op de Website hebben Gebruikers de mogelijkheid om de op hun computer geïnstalleerde cookies toe te staan, te blokkeren of te verwijderen door de opties op de gebruikte browser te configureren. Gebruikers kunnen de instructies voor het configureren van het gebruik van cookies op hun browser raadplegen via de volgende links:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete- beheren-cookies # IE = IE-11

Wanneer u een andere browser gebruikt, kunnen Gebruikers gebruikersinformatie verkrijgen over het configureren van het gebruik van cookies op hun apparatuur in de hulpsectie van de browser. Als er hulp nodig is om cookies in de browser te configureren, kunnen Gebruikers een e-mail sturen naar [email protected] en zal WALLBOX zo snel mogelijk contact met hen opnemen.

Wijzigingen:

Wanneer dit passend wordt geacht, kan WALLBOX dit beleid wijzigen. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het periodiek raadplegen van het geldende beleid.

8. OVERDRACHT VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE VIA DE SERVICE

8.1 Alle informatie die door de Gebruiker via de Service wordt verstrekt, wordt met inachtneming van vertrouwelijkheid en respect behandeld. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, kan WALLBOX informatie verwijderen indien deze als ongepast of aanstootgevend wordt beschouwd, en kan het rechtbanken en bevoegde autoriteiten toegang verschaffen tot dergelijke informatie, mits deze toegang in overeenstemming is met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

9. TECHNOLOGISCHE BEPERKINGEN

9.2 Als gevolg van onderhoudswerkzaamheden kunnen in bepaalde gevallen tijdelijke onderbrekingen van de Service optreden. Tevens merkt WALLBOX op dat er naast de hierboven vermelde factoren een hele reeks factoren bestaat die van invloed kunnen zijn op de werking van de Service, zoals, maar niet beperkt tot omstandigheden in de omgeving, verzadiging van het netwerk, connectiviteit, software van derden, enz.

10. LINKS NAAR DE SERVICE VAN SITES VAN DERDEN

10.1 Er kunnen links naar de inhoud van de Website worden geplaatst op websites en/of applicaties van derden, mits duidelijk is dat ze een verbinding leggen naar een andere site dan die waarop de links zich bevinden. Dergelijke links naar de Website kunnen in geen geval komen van een website of applicatie met illegale of onwettige inhoud, die strijdig is met de goede trouw. Het is ook niet toegestaan dat deze links worden geplaatst op websites of toepassingen met een hoog gehalte aan seksuele of gewelddadige inhoud. Evenzo zijn links op een inclusieve, maar niet beperkende manier mogelijk niet beschikbaar op websites of in applicaties met xenofobe, discriminerende of pornografische inhoud, of op websites die de menselijke waardigheid op een of andere manier aantasten.

11. AANSPRAKELIJKHEIDSDISCLAIMER

11.1 WALLBOX is niet verantwoordelijk voor de beslissingen die door Gebruikers worden genomen als gevolg van informatie die via de Service wordt aangeboden, ongeacht de herkomst ervan, noch voor de schade die aan Gebruikers of derden is toegebracht door het gebruik van de Service.

11.2 WALLBOX is ook niet verantwoordelijk voor de snelheid, browse-en gebruikskwaliteit en de toegang van de Gebruiker tot de Service, die afhankelijk is van de technische voorwaarden die de Gebruiker contractueel heeft vastgelegd met de serviceprovider van de Gebruiker. WALLBOX is daarom niet aansprakelijk voor de onmogelijkheid, opschorting of opzegging van de toegang tot de Service of voor moeilijkheden bij het verbinden met het communicatienetwerk waardoor de Gebruiker toegang heeft tot de Service en voor storingen die door derden worden veroorzaakt. Zij is evenmin verantwoordelijk voor de continuïteit en de beschikbaarheid van de Service wanneer deze niet kan worden gegarandeerd als gevolg van oorzaken die buiten de controle van WALLBOX liggen.

12. ONRECHTMATIG GEBRUIK VAN DE SERVICE

12.1 De Gebruikers verbinden zich ertoe de Service niet te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden die in strijd zijn met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, die schadelijk zijn voor de rechten en belangen van WALLBOX of derden, of die op enigerlei wijze het imago of de reputatie van WALLBOX kunnen beschadigen of verminderen of het normale gebruik van of de normale beschikking over de Service.

12.2 De Gebruiker mag de Service alleen gebruiken voor persoonlijke doeleinden en voor de reikwijdte uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden. De Gebruiker zal geen activiteiten uitvoeren die schade kunnen toebrengen aan de Service en/of de werking en uitvoering ervan.

12.3 In aanvulling op het bovenstaande onthoudt de Gebruiker zich in het bijzonder, maar zonder beperking, van het gebruik van de Service om:

 • derden lastig te vallen of te verstoren en/of hun privacy en vertrouwelijkheid te schenden;
 • zich voor te doen als andere gebruikers of derden;
 • andere gebruikers of derden bespioneren;
 • de locatie van andere gebruikers bekend te maken aan derde partijen;
 • de reputatie, het imago en de integriteit van andere gebruikers of derden te ondermijnen; en
 • voor reclamedoeleinden, om hun eigen producten, diensten en activiteiten of die van derden te promoten, tenzij deze uitdrukkelijk door WALLBOX vooraf zijn geautoriseerd.

12.4 Gebruikers zijn niet gemachtigd om hun rechten en plichten onder deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van WALLBOX.

12,5 WALLBOX behoudt zich het recht voor om de toegang van Gebruikers tot hun accounts te blokkeren of deze te verwijderen, alsook om passende juridische stappen te ondernemen, indien Gebruikers de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden schenden.

13. GELDIGHEID

13.1 Deze Algemene Voorwaarden worden geacht van kracht te zijn zolang de Gebruikers hun "myWallbox"- accounts actief houden en/of gebruik maken van de Service.

14. WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

14.1 WALLBOX behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden voor de Service te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, waarbij de Gebruikers er verantwoordelijk voor zijn dat zij deze telkens lezen wanneer zij een contract aangaan voor en/of gebruik maken van de Services die op de Website of de Applicatie worden aangeboden. In ieder geval moet de Gebruiker, alvorens een van de geleverde Services af te sluiten, de Algemene Voorwaarden accepteren die op dat moment van kracht zijn, waar hij altijd toegang toe zal hebben voordat het contract wordt afgesloten.

15. SCHRIFTELIJKE KENNISGEVINGEN

15.1. Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, aanvaardt de Gebruiker dat de meeste van de door WALLBOX verzonden kennisgevingen elektronisch zullen zijn. WALLBOX zal contact opnemen met de Gebruiker via e-mail of door het plaatsen van kennisgevingen via de Service. De Gebruikers geven toestemming voor het gebruik van deze elektronische communicatiemiddelen en bevestigen dat alle kennisgevingen, informatie en andere communicatie die WALLBOX hen elektronisch stuurt, voldoen aan de wettelijke vereisten om schriftelijk te zijn.

16. JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst in overeenstemming met de bepalingen van het Spaanse recht, onverminderd de wettelijke voorschriften die van toepassing kunnen zijn voor de bescherming van consumenten en gebruikers.

16.2 In het geval van geschillen die voortvloeien uit de levering van de Service, en onverminderd de dwingende regels van voorlegging die zijn vastgelegd in de mogelijk toepasselijke wetgeving voor consumenten-en gebruikersbescherming, doen de partijen uitdrukkelijk afstand van elke andere locatie of jurisdictie, en komen overeen zich te onderwerpen aan de gerechtshoven en rechtbanken van de stad Barcelona.

17. KLANTENSERVICE

17.1 Als Gebruikers contact willen opnemen met de klantenservice, kunnen zij dit op de volgende manieren doen:

Elektronische post:

Een e-mail sturen naar [email protected].

Telefoonnummer:

Het telefoonnummer 00 34 930 18 16 68 bellen.

18. VOORWAARDEN INSTALLATIEPAKKET

Wij bieden u overal in Spanje installatieservice voor uw Wallbox-lader door geautoriseerde professionals.

Deze standaardinstallatie omvat:

 • Installatie van een Wallbox-charger voor enkelfasige apparatuur (3,7 kW of 7,4 kW)
 • In een eengezinswoning
 • 10 meter bedrading
 • De arbeid die nodig is voor de Wallbox-gecertificeerde installateur om de installatie succesvol te voltooien
 • Voldoen aan de huidige regelgeving (ITC-BT-52, die de installatie van oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen regelt).

Voordat u de Wallbox installeert, neemt de installateur contact met u op om het type installatie te controleren.

Uw installatie is mogelijk niet standaard en kan meer werk vereisen, in welk geval er extra kosten kunnen zijn. Contacteer ons via [email protected] of bel ons op 00 34 93 018 16 68 zodat wij u kunnen helpen. Voor een niet-standaardinstallatie is mogelijk het volgende vereist:

 • Driefasige installatie in plaats van enkelfasig.
 • Meer dan 10 meter kabel tussen de lader en de meter/het stopcontact.
 • Werken aan muren of van de ene naar de andere verdieping.
 • Al het timmer-, metsel-of loodgieterswerk.

Als uw installatie meer werk vereist dan de standaardinstallatie, zal de installateur u een afzonderlijke factuur geven.